(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးရေး သမိုင်းမိသားစုပါဝင်မနှေး

(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးရေး လားရှိုးတက္ကသိုလ် သမိုင်းမိသားစုပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *