(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် လားရှိုးတက္ကသိုလ်ပထဝီဝင်မိသားစု

(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် လားရှိုးတက္ကသိုလ်ပထဝီဝင်မိသားစု၏ Activities (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် ပထဝီဝင်မိသားစုအဝေးသင် သင်တန်း အာစရိယပူဇော်ပွဲ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် လားရှိုးတက္ကသိုလ် ဘော်လီဘော အားကစားပြိုင်ပွဲ ပထမဆုရရှိ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် ပထဝီဝင်ဌာနမှ လားရှိုးတက္ကသိုလ် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် အသိပညာပေးပြပွဲ လေ့လာပုံ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် လားရှိုးတက္ကသိုလ် ပထဝီဝင်ဌာန ဈေးရောင်းပွဲတော် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ပညာသင်နှစ် ပထဝီဝင်မိသားစု နေ့သင်တန်း ကျောင်းသား/သူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲ

Continue Reading