မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၊ လားရှိုးတက္ကသိုလ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ရှေးဦးပြုစုခြင်း(အခြေခံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃)

(၂၂-၇-၂၀၂၃၊ ၂၃-၇-၂၀၂၃နှင့် ၂၉-၇-၂၀၂၃) ရက်နေ့တို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၊ လားရှိုးတက္ကသိုလ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ရှေးဦးပြုစုခြင်း(အခြေခံ)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃)ကို ဖွင့်လှစ်ပါသည်။ ထိုသင်တန်းတွင် ကျောင်းသား/သူ (၁၄၇)ဦး သင်တန်းတက်ရောက်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *